Proiect de dezvoltare institutionala PDI – PAS

Raport privind starea invatamantului pentru anul scolar 2021 -2022