Regulament organizare si functionare

Ordinul 4249 – 2020 pentru modificarea si completarea regluamentului cadru de organizare si functionare a uitatilor de invatamant preuniversitar aprobat pri ordinul ministrului educcatiei nationale

Codul de conduita etica